8 เมษายน 2562 "ด่านห้วยโก๋น" ฝุ่นละอองพุ่งสูง-ภาพถ่ายดาวเทียมพบจุดความร้อนแนวชายแดนจำนวนมาก

ที่มา: https://siamrath.co.th/n/73604

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน บริเวณชายแดนไทย-ลาว ต้องเผชิญวิกฤตหมอกควันอย่างหนัก มีหมอกควันปกคลุมหนาแน่นทั่วท้องฟ้า จนไม่สามารถมองเห็นภูเขาสูง ค่าฝุ่นละอองพุ่งสูงอยู่ในเกณฑ์อันตราย ขึ้นเป็นอันดับ 1 ในภาคเหนือ โดยวันนี้ 8 เมษายน 2562 ล่าสุด ที่สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ สถานีตรวจวัดอากาศ ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ตรวจวัดค่าฝุ่นขนาดเล็ก PM10 ได้ 168 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ตรวจพบ 134 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในเกณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ ขณะที่จุดความร้อนในเขตป่าอนุรักษ์ และป่าสงวน 8 จุด กระจายใน 4 อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ,ท่าวังผา,ปัว และที่อำเภอนาหมื่น ไฟไหม้ป่าสงวน-ป่าอุทยานขุนสถาน บริเวณสวนป่าห้วยเสียม และบริเวณป่าขุนเคิม ป่าในเขตป่าอุทยานขุนสถานฯ เนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นเขาสูงชัน และหน้าผา เป็นอุปสรรคในการดับไฟป่า จึงไม่สามารถดับไฟได้ ทำได้เพียงควบคุมไม่ให้ลุกลามพื้นที่ใกล้เคียง โดยเบื้องต้นพบป่าเสียหายกว่า 300 ไร่ นอกจากนี้ยังสามารถจับกุม นางเปีย เเช่เล้า ราษฎรหมู่บ้านดอยติ้ว ตำบลศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา ฝ่าฝืนทำการเผาพื้นที่การเกษตรในเขตป่า ดำเนินคดีตามกฎหมาย ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวว่าในเมืองพบค่าฝุ่นละอองลดลงไปมาก อยู่ในระดับสีเหลือง ขณะที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ค่าฝุ่นพุ่งสูงมาก ขณะที่พบจุดความร้อนเพียง 1 จุด แต่จากภาพถ่ายดาวเทียมพบจุดความร้อนที่เกิดจากการเผาไหม้ตามแนวชายแดนหลายจุด ซึ่งตรงนี้อาจเป็นผลให้ค่าฝุ่นเพิ่ม โดยจะทำการตรวจสอบพิกัดจุดความร้อนต่างๆเหล่านี้ เพื่อนำมาวางแผนป้องกันต่อไป และให้เจ้าหน้าที่ออกฉีดพ่นละอองน้ำ เพิ่มความชุ่มชื้น ช่วยปรับสภาพอากาศให้ดีขึ้น อย่างไรก็ตามปฏิบัติการ การป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน (ห้วง 3-9 เม.ย.62) ยังเป็นไปอย่างเข้มข้น เจ้าหน้าที่บูรณาการกำลังร่วมกับชาวบ้าน ทั้งตั้งด่านตรวจ พร้อมกับจัดชุดลาดตระเวนตรวจสอบพื้นที่เฝ้าระวังไม่ให้เกิดไฟป่า และร่วมกันทำแนวกันไฟกับชุมชน สร้างจิตสำนึกและหันมาเป็นแนวร่วมดูแลป่าไม้มากขึ้น